[zaloguj się]

NIEPOWŚCIĄGNIONY (2) part praet pass pf

e oraz oba o jasne.

Fleksja
sg
mNniepowściągniony
pl
G niepowściągnionych

sg m N niepowściągniony (1).pl G niepowściągnionych (1).

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika: Nie do zatrzymania, trudny do pohamowania (2):

W połączeniu szeregowym (1): Wźiął záś nád Krolem moc/ żal przyrodzony Cięſzki/ gwałtowny/ y niepowśćiągniony. GrochKal 10.

W przen (1): Iák ich wielé [gwiazd] porządkiem ſwoim rozſádzonych/ Bieży tymiż drógámi lat niepowśćiągnionych KochPhaen 15.

Cf NIEPOWCIĄGŁY, NIEPOWŚCIĄGLIWY, POWŚCIĄGNIONY

AK