[zaloguj się]

NIEUSKROMIONY (6) part praet pass pf

e jasne; -rom- (1) Oczko, -róm- (1) GosłCast; -on- (1) GosłCast, -ón- (1) Oczko.

Fleksja
sg
mNnieuskromiony fNnieuskromionå

sg m N nieuskromiony (4).f N nieuskromionå (2).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

W funkcji przymiotnika: Nie dający się pohamować, poskromić, okiełznąć, dziki; indomabilis, indomitus Calep, Cn; effrenatus, effrenus, ferox, ferus, impotens, incohibilis, intractabilis, intractatus, praeceps, proiectus, vehemens Cn (6): Indomitus, Qui domari non potest, et mitescere. ‒ Nie vskromioni, dziki. Indomabilis, Indomitus, qui domari non potest. ‒ Nie vſkromioni. Calep 528a.

W połączeniu szeregowym (1): Koleryk bywa [...] gorący/ prędki/ popędliwy/ nie vſkromióny Oczko 34.

W przen (1): Pożądny ſen z oczu zſzedł/ myśl nieuſkrómiona Wzbiłá ſie ná świat GosłCast 31.
a. Nieułagodzony, nieprzejednany, nieubłagany (2): Inexpiabilis, Nieprzeyednány/ Nieprzepráwiony/ Co nie może być odpokutowano/ Ocziściono. [...] Bellum inexpiabile, Wieczna woyná/ Nievskromiona/ Nie przepámiętána. Mącz 301d; Implacatus ‒ Nie vskromioni. Calep 512a.

Synonimy: dziki, nieogłaskany, nieokrocony, nieokrotły, nieouzdany, nieugłaskany, nieuhamowany, nieukrocony, nieuśmierzony; a. nieprzejednany, nieprzepamiętany, nieprzeprawiony, nieprzeprawny, nieubłagany, nieunoszony, nieuproszony

Cf NIEUSKROMNY, USKROMIONY

KK