[zaloguj się]

NIEUNOSZONY (8) part praet pass impf

W pisowni łącznej (7), w rozłącznej (1).

e oraz oba o jasne.

Fleksja
sg
mNnieunoszony fN
A Anieunoszoną
Inieunoszonym I
V Vnieunoszonå
pl
N subst nieunoszon(e)
V subst nieunoszon(e)

sg m N nieunoszony (3).I nieunoszonym (1).f V nieunoszonå (1).A nieunoszoną (1).pl N subst nieunoszon(e) (1).V subst nieunoszon(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

I. W funkcji właściwej: Nie ujeżdżony (o koniu) (1):
Szereg:»szalony a nieunoszony« (1): nieprzedam tobie koniá tego: bo ieſt ſzalony ieſzcże á nieunoſzony SkarŻyw 451.
II. W funkcji przymiotnika: Nie dający się powściągnąć, poskromić, opanować, ugłaskać; nieubłagany; twardy; ferox, ferus, immansuetus, incicur, indomabilis, indomitus, intractatus Cn (7): Iednák y niémam zá złé/ bo nieunoſzonym Rządzcą miłość/ y ſtárcóm czáſem náwątlonym Rzéſko ogniá dodáie/ mężóm roſkázuie GosłCast 31.

W połączeniu szeregowym (1): NIe vżyte/ nie vnoſzone/ Nie przepárte/ nie vproſzone/ Wy o wiekow ludzkich nieprzebyte prządki/ Przecż ták vpornie rwiecie śmiertelne wątki. KlonŻal C4v.

Szeregi: »hardy, nieunoszony« (1): On [car] hárdy/ nieunoſzony/ On Tyran pułnocnéy ſtrony KochPieś 44.

»swarliwy a nieunoszony« (1): że ich powagá á zacność v dzyatek niſzcżeie/ á obyczáiom onymże theż przywykáią/ że też tákże ſwarliwe á nieunoſzone/ gdy lat ſwych doydą/ być muſzą. RejPosWstaw [412].

»uporny a niennoszony« (1): Co ſię Márká tego Epheſkiego cżłeká ktory śiał miedzy bráćią niezgody/ dotycże: wielka rzecż iſz ſię miedzy ſtem/ iedná vporna á nieunoſzona głowá naydzie SkarJedn 296.

W przen (2): Ty mię rátuy/ á ſwoią ſtrzałą vzłoconą Vgódz w ſerce/ á okróć myśl nieunoſzoną Zápámiętáłéy dźiéwki KochFr 96; Nie byłem ták ſczęśliwy: á mé prośby prózné/ Roznióſł nieunoſzony wiátr ná morze rózné. KochPam 87.

Synonimy: II. nieubłagany, nieugłaskany, nieuhamowany, nieujęty, nieuskromny.

Cf NIEUNIESIONY, UNOSZONY

KK