[zaloguj się]

NIEUNIESIONY (2) part praet pass pf

Oba e oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNnieuniesiony fNnieuniesionå

sg m N nieuniesiony (1).f N nieuniesionå (1).

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika (2):
1. Nie dający się poruszyć, unieść; niewzruszony; w przen (1):
Wyrażenie: »na żadną stronę nieuniesiony« = stały, niezmienny (1): iákoby oná myſl ſtátecżna/ á ná żadną ſtronę nieunieſiona/ á rozumem ná ocel záhárthowána/ thák iákoby ſie y w ſzcżęſciu y w nieſzcżęſciu ná żadną ſtronę nie poſliznęłá/ pięknie ná wſzem ozdobnioná [...] byłá. RejZwierc 22v.
2. Nie dający się okiełzać, uśmierzyć, powściągnąć; w przen (1): A to ieſt poczet znáków/ któré z iednéy ſtrony/ Słoneczny trop/ á z drugiéy duch nieunieśiony Aquilonów zámyka KochPhaen 13.

Synonimy: 2. nieugłaskany, nieuhamowany, nieujeżdżony, nieujęty.

Cf NIEUNIOSŁY, NIEUNOSZONY, UNIESIONY

KK