[zaloguj się]

NIEUJĘTY (3) part praet pass pf

Zawsze w pisowni rozłącznej.

Fleksja

N sg m nieujęty (3).

stp, brak Cn s.v. nieuhamowany, Linde XVIII w. s.v. ująć.

Nie ujarzmiony, nie ukrócony nie poskromiony; gwałtowny; w przen; effrenatus, effrenus, ferox, impotens, indomitus, infrenabilis, infrenus, proiectus Cn (3): A tyś ie [Bóg nieprzyjaciół] ták rozpróſzył/ iáko nie vięty Wiátr morzolotné roztrząſa okręty. KochPs 71; Dwoie dźieći opłákuiąc ſtrumień nie vięty/ Nárzeka w brzegi wpadáiąc/ żalem będąc zięty. KlonŻal B3v; KlonFlis G4.

Synonimy: nieugłaskany, nieuhamowany, nieujeżdżony, nieuniesiony, nieunoszony.

Cf NIEUJĘTNY, UJĘTY

KK