[zaloguj się]

NIEUJEŻDŻONY (6) part praet pass pf

W pisowni łącznej (3), w rozłącznej (3).

Oba e jasne; -on- (4), -ón- (1); -on- KochFr; -on- : -ón- KochPs (3:1).

Fleksja
sg
mN nNnieujeżdżoné
Anieujeżdżony Anieujeżdżoné
pl
G nieujeżdżonych
A subst nieujeżdżoné

sg m A nieujeżdżony (1).n N nieujeżdżoné (2); -e (1), -(e) (1).A nieujeżdżoné (1).pl G nieujeżdżonych (1).A subst nieujeżdżoné (1).

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

Nieujarzmiony, nieukrócony, nieposkromiony; w przen (6): Siedźiał [Bóg] ná lotnym Cherubie/ ná niezśćigniónych Skrzydłách latał Aquilonów nieuieżdżónych. KochPs 23, 132, 161, 174; Nleubłagána Wiſło/ [...] Nálazł fortél król Auguſt/ iáko ćię miał pożyć/ [...] Bo krom wioſeł/ krom prumów iuż dźiś ſuchą nogą Twóy grzbiet nievieżdżony wſzyſcy deptáć mogą. KochFr 88; Wiátry wody y ognie y rzeki ſzalone/ Niech ią [moc Boga] widźi y morze też nie vieżdżone. CzahTr G4.

Synonimy: nieokrocony, nieokrotły, nieposłuszny, nieuchodzony, nieugłaskany, nieuhamowany, nieujęty, nieuniesiony.

Cf UJEŻDŻONY

KK