[zaloguj się]

NIEUCHODZONY (2) part praet pass pf

e oraz oba o jasne.

Fleksja
sg
mNnieuchodzony fNnieucbodzonå

sg m N nieuchodzony (1).f N nieucbodzonå (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (te same przykłady) s.v. ujść.

W funkcji przymiotnika (2):
1. Nie dający się poskromić; nieobłaskawiony, nieprzychylny [komu] (1): Strách y pomyślić o morzu głębokiem/ Lepiey ták z brzegu/ [...] Pátrzyć ná żagle. Gdyż wodá ludźiom rzecż nieuchodzona/ Sámym to rybom włość ieſt przyrodzona KlonFlis C2v.
2. Nie zmęczony chodzeniem; przen: ‘wiecznie poruszaący się, nieustannie krążący (1): Niéma vſtać potomſtwo w domu iego ſławnym/ Ani zacny tbron iego: póki ſzlákiem dawnym Prędkié ſłońce poleći y nie vchodzony Krąg mieśięczny KochPs 134.

Synonimy: 1. nieokrocony, nieokrotny, nieotargany, nieugłaskany, nieuskromiony.

Cf UCHODZIĆ

KK