[zaloguj się]
NIEUJĘTNY  Cn; Linde XVII w. (Cn).

Cf NIEUJĘTY