[zaloguj się]

1. NIEUKROCONY (3) part praet pass pf

e oraz drugie o jasne, pierwsze o pochylone.

Fleksja
sg
fNnieukróconå
pl
N subst nieukróconé
V subst nieukróconé

sg f N nieukróconå (1).pl N subst nieukróconé (1).V subst nieukróconé (1).

stp, Cn, Linde brak.

Nie skrócony, długi, nie mający końca (3): Gdyż przy chorych fráſunki/ á rąk prácowitych Prace nieukróconé GosłCast 24; WY látá nieukróconé/ W kwiát młodośći ozdobioné GosłCast 41.
W przen (1): á iż nie z dáleká Bogiem ieſt/ á iż nie vkrocona ręká iego ieſth/ á owſzem ſie przybliży ku każdemu RejPos 133.

Synonim: nieskrocon.

Cf 1. NIEUKROTNY, 1. UKROCONY

TG