[zaloguj się]

1. NIEUKROTNY (1) ai

Fleksja

A sg m nieukrótny.

stp, Cn, Linde brak.

Nie mający końca, dlugo trwający: cnoty záchowánie/ Zyczyć by to woláłá/ nád ſwoié kochánié: Któré żal nieukrótny zá ſobą poćiąga GosłCast 59.

Synonim: nieskrocony.

Cf 1. NIEUKROCONY

TG