[zaloguj się]

NIEJAKIŚ (2) pron

e oraz a jasne.

Fleksja

sg [f N niejakåś.]n A niejakiéś (2); -é- : -e- SarnStat (1:1)

stp, Cn brak, Linde bez cytatu, s.v. niejaki.

Zaimek nieokreślony; zastępuje identyfikację lub określenie; quidam JanStat (2):
a. Ten, a nie inny (możliwy do zidentyfikowania), o którym autor wypowiedzi mógłby coś więcej powiedzieć: pewien, jeden (2): Wſzákże gdy przez nieiákiéś ochylánié [per dissimulationem quandam JanStat 194] [...] wiele oſób proſtégo ſtanu do kośćiołów przerzeczonych tych czáſów było brano SarnStat 178 [idem] 922.
b. [Nie wiadomo jaki; coś podobnego do, coś na kształt, rodzaj czegoś: Obaczyli/ iákoby gdźieś wobłoku złotym Głowę ſwą Láwinia iego żoná miáłá/ A po niéy ſie nieiákaś iáſność rozlewała. VegKmita s. 16.]

Cf JAKIŚ

MP