[zaloguj się]

NIEKROTKI (2) ai

Teksty nie oznaczają é oraz ó; e prawdopodobnie jasne (tak w nie-).

Fleksja
sg
mNniekrotki
Aniekrotki

sg m N niekrotki (1).A niekrotki (1).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Niedługo trwający (2):
Fraza: »niekrotki czas« = zostało niewiele czasu (1): Iuż to nie krotki cżás (lecż ia kreſu tobie Nie ſkłádam) GrabowSet C3.
Wyrażenie: »przoz niekrotki czas« = od dłuższego czasu (1): Wiecie dobrze moj mili Chrzeſciani [...]/ Ze już was przes niekrotkj ċas vczę Słowa Bozego RejKupSekl a2.

Synonimy: długi, niemały.

Cf 1. KROTKI

ASt