[zaloguj się]

NIELATOSI (2) ai

W pisowni łącznej (1), w rozłącznej (1).

Fleksja

N sg m nielatosi (2).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

Nietegoroczny; przen: mający doświadczenie, biegły, chytry, szczwany; veteratorius Mącz (2): Advocatus veterator, Stáry/ nie látoſi/ dobrze ćwiczony rzecznik. Mącz 491b, 491b.

Cf LATOSI

MM