[zaloguj się]

LATOSI (16) ai

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNlatosi nNlatosi(e)
Glatosi(e)go G
Alatosi(e)go A
pl
N subst latosi(e)
A subst latosi(e)

sg m N latosi (4).G latosi(e)go (8).[A latosi(e)go.]n N latosi(e) (2).pl N subst latosi(e) (2).[A subst latosi(e).]

stp, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Znaczenia
Tegoroczny; hornus Murm, BartBydg, Mącz, Calep, Cn; hornotinus Mącz, Calep, Cn; annotinus Cn (16): Horne fruges, Heurige frucht. Látośye zboże Murm 7, 7 [2 r.]; BartBydg 70b; hornotinae nuces, Látośie orzechy. Mącz 158b, 158b [2 r.]; Hornus, A pronomine hic et annus: idem est quod huius anni, vel quod aetatem unius anni non excessit, hornotinus ‒ Tego roczny, latoſy. Calep 488b; [Y záś mu będę offiárował zupełne offiáry/ y bycżki látoſie [vitulos anniculos]? Leop Mich 6/6, Ez 46/13].

W charakterystycznych połączeniach: latosi(-a, -e) baranek, byczek, orzech, soszka, wino, zboże.

Wyrαżenie: »rok latosi« [szyk 6 : 2] (5): ZapWar 1532 nr 2414; Przepowiedzenie przygod z Biegow Niebieſkich od Roku látoſiego/ kthorego piſzą od Národzenia Páńſkiego 1564. LeovPrzep kt, a4v, B3v, C3v, E2v, E3, H2v.

Synonimy: roczny, tegoroczny.

Cf NIELATOSI

KN