[zaloguj się]
NIEMAŁŻEŃSTWO  stp; Cn, Linde brak.

Cf BEZMAŁŻEŃSTWO, MAŁŻEŃSTWO