[zaloguj się]

BEZMAŁŻEŃSTWO (4) sb n

Tekst nie oznacza é oraz ó; prawdopodobnie pierwsze e oraz o jasne (tak bez); a pochylone.

Fleksja
sg
G bezmåłżeństwa
L bezmåłżeństwie

sg G bezmåłżeństwa (3).L bezmåłżeństwie (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Stan bezmałżenski, wolny, bezżenność, celibat (4): o Bezmałżeńſtwie co Luter trzymał. WujJud Llv.
Wyrażenie: »stan bezmałżeństwa« (3): O Stanie bezmałżeńſtwá/ y o ſtanie Małżeńſkim/ á o Goſpodárſtwie. WujJud B7, 209, 209v marg.

Synonimy: bezżenstwo, celibat, czystość, dziewictwo, panieństwo.

KN