[zaloguj się]
NIEMNIEMANIE, NIEMNIMANIE  stp; Cn, Linde brak.

Cf MNIEMANIE