[zaloguj się]

NIEMNIEMANY (1) part praet pass impf

Fleksja

N sg m niemniemåny.

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika: Nie mieszczący się w ludzkim pojęciu: Inexputabilis, Niemniemany/ to yeſt/ co nie może być doſtátecznie vważono. Mącz [169]c.

Cf MNIEMANY

ASt