[zaloguj się]

NIENAŁOŻONY (2) part praet pass pf

Fleksja

N sg m nienałożony (2).

stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w. w innym znaczeniu s.v. nakładać.

Nie przyzwyczajony, nie wdrożony (2):

nienałożony czego (1): Insolitus rerum bellicarum, Nieprziłożony rzeczóm walecznym/ álbo nienáłożony rzeczy walecznych. Mącz 399b.

cum inf (1): Infamiae insolens, Nienáłożony lekkośći cierpieć. Mącz 399a.

Cf NAŁOŻONY