[zaloguj się]

NIENAWĄTLONY (2) part praet pass pf

e, a oraz o jasne.

Fleksja
sg
m Anienawątlony f Anienawątloną

sg m A nienawątlony (1).f A nienawątloną (1).

stp, Cn, Linde brak.

Nie osłabiony, nie nadwerężony (2): Ták człowiek/ gdy ná ſkálny prąd [=podwodny pień] nienáwątlony Tráfi/ á plec ſwóy mocny nieporuſzony/ Stáwi ná ſczekotliwé á odlotné wáły GosłCast 42.
Przen [w czym] (1): Puſzcżáiąc w ſtan Małżeńſki/ ſwoię śieſtrzenicę W cnotách nie náwątloną: iák w oku źrzenicę. PaxLiz A2.

Cf NAWĄTLONY