[zaloguj się]

NIENIEWIEŚCI (2) ai

Wszystkie e prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz niewieści).

Fleksja
sg
f Inieniewieścią n Inieniewieścim

sg f I nieniewieścią (1).n I nieniewieścim (1).

stp, Cn, Linde brak.

Który nie ma cech kobiecych (2): Znamy ćię Mátką bez ſkázy/ niewiáſtą nie niewieśćią SkarŻyw 112.
Przen: Odważny (1): A oná rozumieiąc iſz czás męcżeńſtwá iey/ [...] nie niewieśćim ſercem męſtwo ſwe w rzecżách Boſkich pokázuiąc/ ſzyię ku ćięćiu náſtáwiłá. SkarŻyw 193.

Cf NIEWIEŚCI

LWil