[zaloguj się]

NIEOBCIĄŻENIE (2) sb n

W pisowni łącznej (1), w rozłącznej (1).

Fleksja

D sg nieobciąż(e)niu (2).

stp, Cn, Linde brak.

Nieobarczenie zbytnimi wydatkami na cele publiczne [kogo] (2): Iáko pomoderowáć wypráwę może/ żeby y potrzebie Rzecżyp. y nie obćiążeniu obywátelow Rzecżyp. dogodźić. GrabPospR Kv [idem] M.

Cf OBCIĄŻENIE

ZZa