[zaloguj się]

NIEOBCY (1) ai

Fleksja

N sg m nieobcy.

stp, Cn, Linde brak.

Należący do społeczności jakiegoś regionu, niecudzoziemski; tutejszy: Enchorius, Latine, Regionalis, Z tey kráyiny/ Ziemek/ który nieobcy yeſt. Mącz 103c.

Cf OBCY

ZZa