[zaloguj się]

NIEOBECNIE (2) av

Wszystkie e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz obecnie).

stp, Cn, Linde brak.

Tam, gdzie ktoś nie jest lub nie może być obecny (2): Młynárzá iż trudno doyźrzeć gdźie młyn nie obecnie miele/ tám Kmiotki ná oſpy lepiey poſtánowić GostGosp 62.
Zwrot: »nieobecnie mieszkać« = mieszkać nie na stałe (1): Kędy Pan nie obecnie mieſzka/ gdy przyidźie/ ma w gumnie doyźrzeć Vrzędnik/ áby rządnie brano z gumná śiáná/ ſłomy GostGosp 24.

Cf OBECNIE

ZZa