[zaloguj się]

[NIEOBECNOŚĆ sb f

Fleksja

N sg nieobecność.

stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. obecność.

Nieprzebywanie gdzieś osobiście: Nieobecność/ Absentia. Volck Mmm4v.

Synonimy: niebytność, nieprzytomność.

Cf OBECNOŚĆ]

FP