[zaloguj się]

NIEOBEJRZANY (1) part praet pass pf

Fleksja

I pl n nieobejrzanymi.

stp: nieobeźrzany, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika: Którego nie można zobaczyć, niewidoczny; w przen: [Boże] Zákriy mię ſkrzydłámi twymi/ Niſkąd nieobeyrzánymi WisznTr 29.

Cf OBEJŹRZAN

ZZa