[zaloguj się]

OBEJŹRZAN (1) part praet pass pf

Fleksja

N sg n (praed) obejźrzåno.

stp s.v. obejrzeć, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) w cytacie s.v. obejźrzliwy.

Który poznano przez oglądanie: Circumspicuus, [...] Wkoło obeyźrzliwy/ co zwłaſzczá ze wfzech ſtrón może być obeyźrzano. Mącz 405d.

Cf NIEOBEJRZANY, OBEŹRZEĆ

LW