[zaloguj się]

NIEOBESZŁY (5) part praet act

Zawsze w pisowni łącznej.

Oba e oraz o jasne.

Fleksja
sg
m Gnieobeszł(e)go f G
D Dnieobeszłéj

sg m G nieobeszł(e)go (3).f D nieobeszłéj (2); -éj (1), -(e)j (1).

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w.

W funkcji przymiotnika: Którego nie można obejść (5):
Wyrażenie: »świat nieobeszły, nieobeszła ziemia« (3:2): Teżbyſmy y o ſtworzeniu Swiátá nieobeſzłego [...] żadney wiádomośći niemieli StryjKron A, 1, 145; Tyś fundáment záłożył nieobeſzłéyźiemi KochPieś 72 [idem] ArtKanc P14.

Cf OBESZŁY

ZZa