[zaloguj się]

NIEOBJAWIENIE (1) sb n

Fleksja

L sg nieobjawi(e)niu.

stp, Cn, Linde brak.

Niepodanie do wiadomości, nieujawnienie [czego]:
Wyrażenie: »nieobjawienie tajemnic«: O nieobiáwieniu táiemnic Leop Eccli 42 Arg.

Cf OBJAWIENIE

ZZa