[zaloguj się]

NIEOBŁOCZYSTY (1) ai

Fleksja

N sg m nieobłoczysty.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Bezchmurny: Innubis – Nie cziemni, nie obłocziſti. Calep 539a.

Synonimy: nieciemny, pogodny.

Cf OBŁOCZYSTY

ZZa