[zaloguj się]

NIECIEMNY (3) ai

Oba e prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz ciemny).

Fleksja
sg
mNnieciemny fNnieciemnå

sg m N nieciemny (2).f N nieciemnå (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Dający światło, jasny (1):
Przen (1): Zborze Páńſki zápłákni/ zgáſłá świecá w tobie Nie ćiemna [tj. dobry człowiek]/ co to będzie rozmyſlaway ſobie. WisznTr 7.
2. Czysty (2):
a. Niezachmurzony (1): Innubis – Nie cziemni, nie obłocziſti. Calep 539a.
b. Klarowny, niezamącony (1): Inturbidus – Nie kalni, niecziemni. Calep 558a.

Synonimy: 1. błyszczący, jasny, światły, świecący; 2. czysty, jasny; a. nieobłoczysty, pogodny; b. niekalny, przeźroczysty, przeźrzysty.

Cf CIEMNY

MM