[zaloguj się]

NIEKALNY (3) ai

W pisowni rozłącznej (2), w łącznej (1).

Fleksja

N sg m niek(a)lny (3).

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. kalny.

Czysty, przejrzysty, niezamącony; illimis, inturbidus, meracus Calep (3): Illimis ‒ Nie kalny, przezrocziſty. Calep [504]b, 558a, 654a.

Synonimy: czysty, jasny, nieciemny, przezroczysty.

Cf KALNY

ASt