[zaloguj się]

NIEOBŻAŁOWANY (1) part praet pass pf

Fleksja

A sg m nieobżałowan(e)go.

stp: nieobżałowan s.v. obżałować, Cn w innym znaczeniu, Linde bez cytatu.

Nie obwiniony, nie oskarżony:
Szereg: »nieobżałowany ani potępiony«: Dał też y liſti do Ceſarzá gániąc mu to bárzo/ iż Ignácego nie obżáłowánego/ áni potępionego zmiátáć á cżłeká świeckiego mocą ná nię [stolicę] ſtáwić śmiał. SkarJedn 214.

Cf OBŻAŁOWANY

ZZa