[zaloguj się]

NIEOCHĘDOŻNIE (1) av

Pierwsze e oraz oba o jasne; końcowe e prawdopodobnie jasne (tak zwykle w -e).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Nieozdobnie: Inornate, Nieochędożnie. Mącz [269]c.

Cf OCHĘDOŻNIE

ZZa