[zaloguj się]

NIEOCHĘDOŻNOŚĆ (2) sb f

e oraz wszystkie o jasne.

Fleksja
sg
G nieochędożności
I nieochędożnością

sg G nieochędożności (1).I nieochędożnością (1).

stp brak, Cn notuje, Linde brak.

Znaczenia
1. Brud; illuvies Cn [czego] (1): Piątná ná máſlnych ſtátkách káżda Dworká ma mieć/ dla fałſzu y nieochędożnośći mlecżná GostGosp 74.
2. Niedbalstwo (1):
Szereg: »niedbalstwo z nieochędożnością« (1): Ingenium incultu atquae socordia torpescit, Rozum w plugáwſtwie á leniſtwie gnuśnieye/ álbo niedbálſtwo s nieochędożnością rozum zágnuśniáyą. Mącz 459a.

Synonim: 2. niedbalstwo.

Cf NIEOCHĘDOSTWO, OCHĘDOŻNOŚĆ

ZZa