[zaloguj się]

NIEOSTRY (5) ai

W pisowni rozłącznej (3), w łącznej (2).

e oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNnieostry
Inieostrym

sg m N nieostry (4).I nieostrym (1).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Mało ostry, tępy; hebes, obtusus Mącz (5): Hebes,Twárdy/ tępy/ nie oſtry. Mącz 153d, 468d.
Przen (3):
Wyrażenia: »nieostry rozum« (1): Obtuse, Tępo/ twárdo/ nie oſtrym rozumem. Mącz 468d.

»nieostry wzrok« = hebes acies oculorum, obtusus visus Mącz (2): Hebes acies oculorum Nie oſtry wzrok. Mącz 153d, 468d.

Cf OSTRY

LWil