[zaloguj się]

NIEOTRZYMANIE (1) sb n

Fleksja

L sg nieotrzymaniu.

stp, Cn, Linde brak.

Rzeczownik odnie otrzymać:
Wyrażenie: »nieotrzymanie sprawiedliwości« = uznanie wyroku sądowego za niesprawiedliwy: Náoſtátek to przykłádamy/ [...] áby poddánym [...] wolno było [...] do królá Iego M. áppellowáć y ſkárżyć ſie w vćiſku iákim y w nieotrzymániu ſpráwiedliwośći [in ... deffectu iusticiae JanStat 912] SarnStat 1127.

Cf OTRZYMANIE

LWil