[zaloguj się]

NIEPAMIĘTLIWY (1) ai

Fleksja

N sg m niepamiętliwy.

stp notuje, Cn s.v. niepamiętny, Linde XVIXVII w. s.v. pamiętliwy.

Znaczenia
Zapominający; immemor Calep, Cn: Immemor [...], Qui non meminit – Niepamiętliwy. Calep [507]b; [Cervus F40 288v; A ktoż ták gruby á niepámiętliwy będzie/ żeby ták iáſnych ſłow zrozumieć/ á ták krotkiey ſentenciey pámiętáć nie miał? WujPosN 1584 II 253 (Linde)].

Synonim: zapominający.

Cf NIEPAMIĘTNY, PAMIĘTLIWY

IM