[zaloguj się]

NIEPAMIĘTNY (4) ai

e oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNniepamiętny fN
Gniepamiętnégo Gniepamiętnéj

sg m N niepamiętny (2).G niepamiętnégo (1).f G niepamiętnéj (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w. (z Cn) s.v. pamiętny.

1. Mający złą pamięć, skłonny do zapominania; immemor Mącz, Cn; obliviosus Mącz (2): Obliviosus, Niepámiętny/ hnet zápámięta. Mącz 256d, 215a.
2. Dający zapomnienie (2):
Wyrażenie: peryfr. »niepamiętna(-y) woda, zdroj« = Leta, rzeká w krainie umarłych, której woda dawała pijącym zapomnienie przeszłości (1:1): A ćiebie práwie [śmierć] z náſzych rąk nagle porwáłá. Y chodźiſz teraz brzegiem niepámiętnéy wody/ A my nieſczęsćia płáczem / y ſwéy znácznéy ſzkody. KochFr 83; Nie zyſczeſz duſze/ która dotkłá raz napoiu Niepámiętnégo zdroju KochPieś 39.
3. [Nie pamiętający czegoś, nie zwracający na coś uwagi [na co]: nie był nikt/ któryby królá (człowieká nádętégo/ á namniéy nie pámiętnégo ná to/ iż vfał rzeczam niepewnym) nie poduſczał [króla Kserksesa, by nie wypowiadał Grekom wojny]. SenekaGórn 309.]

Synonim: 2. niepomny.

Cf NIEPAMIĘTLIWY, PAMIĘTNY

IM