[zaloguj się]
NIEPODOBLIWY  stp; Cn, Linde brak.

Cf NIEPODOBNY