[zaloguj się]

NIEPODPARTY (2) part praet pass pf

Fleksja

N sg f niepodpartå (2).

stp, Cn, Linde brak.

Którego nikt nie podparł, pozbawiony podpory (2): dzwonicá odártá/ Bárzo ſię pochyliłá/ ſtoi nie podpárta. KlonWor 49.

niepodparty czym (1): w pośrodku [nieba] ziemiá żywioły ogárniona/ j nicżym nie podpárta ſtoi GórnDworz L15v.

Cf PODPARTY

AK