[zaloguj się]

NIEPOHAMOWNOŚĆ (1) sb f

Fleksja

G sg niepohamowności.

stp, Cn, Linde brak.

Nieumiarkowanie, niepowstrzymywanie się [od czego]: Bog polepſzenia w nas niewidźi/ ále owſzem dálſzey á więtſzey od złego niepohámownośći doznawa PowodPr 7.

Synonim cf NIEPOHAMOWANIE.

Cf NIEPOHAMOWANIE

TZ