[zaloguj się]

NIEPOKORNY (2) ai

e oraz oba o prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz pokorny).

Fleksja
sg
fNniepokornå
pl
N m pers niepokorni

sg f N niepokornå (1).pl N m pers niepokorni (1).

stp, Cn, Linde brak.

Pozbawiony pokory, zarozumiały (2): Acżkolwiekem niepokorna/ A wſzákoż ći będę wierna. BierEz S4; (marg) Młodzi niepokorni/ nie máią rozumu. (‒) Dźiś młodźi náſtáli/ ktorzy ſię ſámi nie znáiąc y gorne ſwoie dumki podnoſząc/ ſtárym y świádomſzym nie vſtępuią SkarKazSej 661b.

Synonimy: dumny, pyszny, wyniosły.

Cf POKORNY

AW