[zaloguj się]
NIEPOMIERNOŚĆ  Cn; Linde XVIII w. s.v. pomierność.

Cf POMIERNOŚĆ