[zaloguj się]

NIEPROSTOŚĆ (1) sb f

Fleksja

N sg nieprostość.

stp, Cn, Linde brak.

Nierówność, nieforemność: Pravitas, Krziwość/ nieproſtość. Mącz 320a.

Synonim: krzywość.

Cf PROSTOŚĆ

AW