[zaloguj się]

NIEPRZEMIESZANY (2) part praet pass pf

W pisowni łącznej (1), w rozłącznej (1).

Fleksja

N sg n nieprzemieszan(e) (2).

stp, Cn, Linde brak.

Który jest jednorodny gatunkowo, bez żadnego dodatku (2):
Wyrażenie: »wino nieprzemieszane wodą« [szyk 1:1] (2): Meracum vinum, Szczyre wino nie przemieſzáne wodą. Mącz 218d, 498a.

Cf PRZEMIESZANY

JB