[zaloguj się]

PRZEMIESZANY (14) part praet pass pf

Pierwsze e oraz a jasne; -mie- (11), -mié- (2); -mie- : -mié- Mącz (10:1), też SienLek.

Fleksja
sg
mNprzemieszany fNprzemieszanå nNprzemieszan(e)
I Iprzemieszaną I
pl
N m pers przemieszani
m an przemieszané

sg m N przemieszany (5).f N przemieszanå (5).I przemieszaną (1).n N przemieszan(e) (1).pl N m pers przemieszani (1). m an (cum N: konie) przemieszané (1).

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. przemieszać.

1. Połączony, złożony z różnych składników; permistus Mącz, Calep; intermistus, miscellus Mącz (13): Miscellus, Rozmáyicie przemieſzány. Mącz 224a, 224b; Permistus – Przemieſzani. Calep 785a.

przemieszany kim, czym (5): Medicata pocula, Napoy nieczym przemieſzány. Mącz 212c; Hostibus intermisti, Nieprziyacielmi przemieſzáni/ przeplecieni. Mącz 224b; Vinum resinatum, Zywicą przemieſzáne álbo nátrącáyace [!] żiwycą. Mącz 353d, [273]c, 513a.

przemieszany z czym (4): Aceratum lutum. Gliná/ s plewámi/ álbo/ s ośćiámi przemieſzána. Mącz 2b; Oxypora, Nieyáka máść s octem przemieſzána áby tym mocniey przenikáłá. Mącz 271d, 371d, 392b.

a. Mający kolor mieszany [czym] (1): Piegowáté á przemiéſzáné śiérśćią białą/ bywáią konie prętcy á dobrzy. SienLek 186v.
2. Znajdujący się na czymś w niewielkiej ilości obok czegoś innego, domieszany (1): [koń] Czárno piegowáty z máłą białośćią przemieſzáną/ theż niecierpliwy gdy nań wśiádáią: ále twárdo w bieganiu chodźi. SienLek 186v.

Synonimy: 1. przepleciony, złączony, złożony.

Cf NIEPRZEMIESZANY, PRZEMIESZAĆ

AL