[zaloguj się]

PRZEMIESZAĆ (1) vb impf [i pf]

Oba e oraz a jasne.

Fleksja
inf przemieszać

[inf przemieszać.]praes i fut [2 sg przemieszåsz.]3 pl przemieszają.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Mieszając przemieścić cząsteczki czegoś sypkiego lub ciekłego:

[przemieszać co: tedy ie [żyto] muśi rozſypáć po źiemi ćienko/ y przemieſzáć áby śię przechłodźiło Cresc 1571 157.]

a. Mieszając połączyć składniki: [włoż w nię [w onę maść] Kanfory/ Piżmá álbo Ambry/ [...] przecedź niżli przemieſzaſz/ álbo przyley Iáźminowego Oleiu SienHerb 511a.]

przemieszać co z czym: Mistarius, Naczinie w którym wino s wodą przemieſzáyą. Mącz 224a.

Formacje współrdzenne cf MIESZAĆ.

Cf PRZEMIESZANIE, PRZEMIESZANY

AL