[zaloguj się]

PRZEMIESZANIE (1) sb n

Fleksja

N sg przemieszani(e).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. przemieszać.

Połączenie, zmieszanie składników: Permistio, Przeplecienie/ przemieſzánie. Mącz 224b.

Synonim: przeplecienie.

Cf PRZEMIESZAĆ

AL