[zaloguj się]

PRZEPLECIONY (4) part praet pass pf

Oba e oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNprzepleciony
pl
N m pers przeplecieni
subst przeplecion(e)

sg m N przepleciony (2).pl N m pers przeplecieni (1). subst przeplecion(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

W którym znajdują się elementy różne od reszty; intertextus, permistus Mącz (4): Intertextus, Przetkány/ przeplećiony Mącz 453c, 224b.

przepleciony czym (1): A miedzi niemi [perłami na aksamicie] ſzą feretky zlote male, lanczuſkiem drobnim zlotem przepleczone WyprKr 32v.

a. O ludziach [kim] (1): Hostibus intermisti, Nieprziyacielmi przemieſzáni/ przeplecieni. Mącz 224b.

Synonimy: przetykany; a. przemieszany.

Cf PRZEPLEŚĆ

SBu